Savjetovanje o debljini

Znate da želite smršaviti, ali ne znate kako? Koje sve terapijske mogućnosti postoje? Kada se preporuča uključiti lijek za debljinu u terapiju? Kako izračunati indeks tjelesne mase i pravilno ga interpretirati s obzirom na vašu dob, spol, tjelesni sastav?

Debljina je puno više od onoga što možete vidjeti. Debljina je kronična bolest i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u cijelom svijetu. Posljedica je loših prehrambenih navika i nedovoljnog kretanja, odnosno unosa energije većeg od njezine potrošnje. Debljina je značajan rizik i za druga dva biomedicinska rizika, hipertenziju i dislipidemiju. Iako se rastuća epidemija bilježi diljem svijeta, sama spoznaja o tome da je debljina bolest vrlo se sporo širi. Za početak prevencije i liječenja, najvažnije je prepoznavanje debljine kao bolesti i eventualnih posljedičnih stanja.

Osnova terapija debljine sastoji se od nefarmakoloških mjera: dijete i tjelovježbe, kojima se može dodati farmakološka terapija, kao i bihervioralna terapija. Lijekovi u terapiji uzimaju se u obzir ukoliko osoba ima indeks tjelesne mase veći od 30kg/m2 ili veći od 27kg/m2 ukoliko su prisutne i ostale bolesti (npr. dijabetes, hipertenzija ili dislipidemija) te ukoliko sama dijeta i tjelovježba nisu dale uspjeha. Ideja liječenja je postupno, ali trajno smanjenje mase tijekom duljeg vremena. Već i malo smanjenje tjelesne mase od oko 5 - 10 % djeluje povoljno na zdravstveno stanje.

Naručite se na savjetovanje o debljini u našim ljekarnama. Naši ljekarnici savjetovati će Vas oko izbora terapije i uputiti Vas liječniku na daljnje konzultacije. Osim indeksa tjelesne mase, važno je uzeti u obzir i obiteljsko nasljeđe, šećer u krvi, krvni tlak, masnoće i ostale parametre koje odredi liječnik. Upravljanje pretilošću je cjeloživotni proces, a održati postignutu nižu tjelesnu masu veliki izazov. Na tom putu, pomoći ćemo vam savjetima i ukazati Vam na važnost pravilne prehrane, primjerenog unosa kalorija te adekvatne razine tjelesne aktivnosti.

 

Povezani sadržaji

Učitavamo članke...