Savjetovanje i pregled terapije lijekovima

Propisana Vam je nova terapija? Uzimate više vrsta lijekova u različito vrijeme?

Obratite nam se s povjerenjem i na Vama najbližoj lokaciji dogovorite individualno savjetovanje o ispravnoj primjeni lijekova i usvajanju zdravih životnih navika, besplatno upravljamo Vašom terapijom i rizicima koje ona nosi.

Svjesni činjenice da su ljekarne najdostupniji segment zdravstvene skrbi ljekarne Vaše zdravlje pozicionirale su se kao vodeća savjetodavna mjesta te ćemo Vam cjelovito i razumljivo objasniti zašto lijekove trebate uzimati na propisani način, kako koji lijek iz propisane terapije djeluje te uočiti potencijalne interakcije među lijekovima ili duplikacije u terapiji. Time, pridonosimo boljem ishodu liječenja i kontroli same bolesti, ali i učinkovitom korištenju lijekova i ukupnim uštedama u zdravstvu.

Naši ljekarnici brzo i stručno nabavljaju, distribuiraju, pripremaju i izdaju lijekove, a s ciljem sigurne i racionalne upotrebe lijekova, u sklopu usluge PUT (proces upravljanja terapijom) i nadgledaju vašu propisanu terapiju: odabir odgovarajućeg lijeka, dozu, intervale doziranja, kontraindikacije i interakcije.

Uspješno surađujemo s liječnicima obiteljske medicine te u sklopu primarne zdravstvene zaštite u ljekarnama Vaše zdravlje provodimo savjetovanje pri prvom izdavanju lijeka (SPIL). Nakon što liječnik prvi put propiše lijek za kroničnu terapiju, otvorit će vam SPIL obrazac i uputiti vas našem ljekarniku na savjetovanje.

Kako ne biste ugrozili svoju sigurnost i uspješnost liječenja savjetovat ćemo vas koji se medicinski proizvodi, dodaci prehrani i proizvodi za samoliječenje mogu uzimati neovisno o Vašoj propisanoj terapiji.

Vaše zdravlje, naša briga!

Povezani sadržaji

Učitavamo članke...